UZZ 13/2015 Zákon o verejnom obstarávaní

» Tovar
UZZ 13/2015 Zákon o

Zákon o verejnom obstarávaní (2015) podľa právneho stavu k 25.2.2015 (Úplne znenia zákonov 13/2015) Úplné znenie zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Po zmene zákonom č. 13/2015 Z. z.: Vkladá sa nový § 26a, ktorým sa sprísňujú podmienky účasti na verejnom obstarávaní tak, aby sa čo najviac znemožnilo ...Viac

od 5,32 €
Sledovať cenu


 • porovnanie cien
 • mapa predajcov
 • špecifikácia
 • recenzie
 • diskusia
 • odporúčame

Porovnanie cien - UZZ 13/2015 Zákon o verejnom obstarávaní


UZZ 13/2015 Zákon o verejnom obstarávaní
skladom

5,32 €

Mapa predajcov - UZZ 13/2015 Zákon o verejnom obstarávaní

Špecifíkacia - UZZ 13/2015 Zákon o verejnom obstarávaní

Zákon o verejnom obstarávaní (2015) podľa právneho stavu k 25.2.2015 (Úplne znenia zákonov 13/2015) Úplné znenie zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Po zmene zákonom č. 13/2015 Z. z.: Vkladá sa nový § 26a, ktorým sa sprísňujú podmienky účasti na verejnom obstarávaní tak, aby sa čo najviac znemožnilo tzv. schránkovým firmám, ktorých vlastnícka štruktúra je nejasná, uchádzať sa o získanie verejnej zákazky uložením ďalších podmienok, za ktorých sa možno zúčastňovať verejného obstarávania. Uvedené sa má dosiahnuť tak, že verejného obstarávania sa nebude môcť zúčastniť právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť vymedzenú v odseku 2. Rovnako sa nebude môcť verejného obstarávania zúčastniť právnická osoba, ktorá síce nemá sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť, ale bude prostredníctvom kvalifikovanej účasti ovládaná fyzickými osobami s bydliskom v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať ich kvalifikovanú účasť. Taktiež sa sprísňujú podmienky verejného obstarávania tak, aby sa na verejnom obstarávaní nemohla zúčastniť právnická osoba, v ktorej má kvalifikovanú účasť verejný funkcionár Slovenskej republiky. V odseku 2 sa vymedzuje pojem kvalifikovanej účasti ako priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 10 % na základnom imaní právnickej osoby alebo hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu. Nepriamym podielom sa rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť. V odseku 3 sa ustanovujú doklady prostredníctvom ktorých je možné preukázať majetkovú účasť, tie nebudú môcť byť staršie ako tri mesiace. V nadväznosti na vloženie § 26a, ktorý upravuje preukazovanie majetkovej účasti, je potrebné novú právnu úpravu premietnuť aj do § 32 ods. 1, ktorý upravuje povinnosť verejného obstarávateľa uviesť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania podmienky účasti.

Súhrn

JazykSK
Počet strán128
Rok vydania2015
VäzbaBrožovaná

Recenzie - UZZ 13/2015 Zákon o verejnom obstarávaníRecenzia
Štatistika hodnotenia produktu
0 %hodnoteniehodnoteniehodnoteniehodnoteniehodnotenie
priemer z 0 hodnotení
Odporúčania od zákazníkov
0 zákazníkov odporúča tento produkt
0 zákazníkov neodporúča tento produkt

  Diskusia - UZZ 13/2015 Zákon o verejnom obstarávaní

  Informujte ma o nových príspevkoch emailom      Neinformujte ma o nových príspevkoch emailom Vlož komentár


  facebook
  sutaz
  suťaže