XML Feed

Prenos dát cez XML Feed

Prenos údajov z obchodu do portálu PesiaZona.sk, prebieha na základe načítavania xml súboru uloženého na serveri eshopu, pričom xml súbor musí zodpovedať nižšie popísanej špecifikácii. PesiaZona.sk načítava xml súbor niekoľkokrát za deň. Prevádzkovateľ internetového obchodu zodpovedá za aktuálnosť a správnosť dát uvedených v xml súbore.Špecifikácia xml feed-u

Xml súbor vytvára programátor obchodu. Pokiaľ používate štandardizovaný produkt - internetový obchod, obráťte sa na dodávateľa obchodu so žiadosťou o vytvorenie xml súboru s Vašimi ponukami. Preferované kódovanie súboru je utf-8, prípadne win-1250.

Upozornenie: Xml súbor musí byť validný v zmysle xml špecifikácie. Najčastejšie býva chyba v tom, že v xml rezervované znaky nie sú správne zapísané (xml escape). Chybný súbor nedokážeme spracovať.

Ceny vo feede uvádzať v EUR s DPH (nie v CZK apod.)Položky XML feedu:

 • SHOP (povinný)
  • Koreňový element, v súbore je obsiahnutý len raz.
 • SHOPITEM (povinný)
  • Element obsahuje informácie o konkrétnom produkte, v súbore je uvedený toľkokrát, koľko máte produktov.
 • ITEM_ID (povinný)
  • Kombinácia maximálne 36 znakov [0-9a-zA-Z_\-] teda čísel od nuly do deväť, malých a veľkých písmen bez diakritiky, lomítka a pomlčky.
 • PRODUCTNAME (povinný)
  • Musí zostať unikátne navždy, vďaka čomu budeme schopní
   jednoznačne identifikovať produkt, aj keď sa zmení URL.
  • Presný názov produktu. Nesmie obsahovať žiadne iné informácie, ako napr. + dárček, alebo doprava zadarmo.
   Hodnota musí byť obsiahnutá taktiež v tagu PRODUCT, inak ju nebudeme brať do úvahy. Pokiaľ názvy produktov nebudú obsahovať produktové číslo, hrozí, že nedokážeme produkty správne identifikovať a zaradiť.

   Správny tvar: Canon PowerShot SX100 červený
   Nesprávny tvar: Digitálny fotoaparát Canon SX100 Power-shot + nabíjačka
 • NAME (povinný)
  • Obsahuje rozvetvený PRODUCTNAME vrátane prívlastkov, ako doprava zadarmo, + púzdro, na sklade…
   Tento názov bude zobrazený v porovnaní cien. Napr. „Digitálny fotoaparát Canon SX100 Power-shot + nabíjačka“.
   Maximálna velkosť 150 znakov
 • DESCRIPTION (povinný)
  • Popis produktu, snažte sa uvádzať čo najrelevantnejší popis.
   Mal by obsahovať popis a špecifikáciu výrobku.
 • PRODUCT_URL (povinný)
  • Odkaz na stránku s ponukou daného výrobku v obchode. Na tejto stránke musí byť uvedená cena produktu a
   možnosť vložiť do košíka.
   Adresa musí byť unikátna v rámci celého feedu.
 • IMAGE_URL (povinný)
  • Odkaz na obrázok produktu.
  • Adresa obrázku nesmie obsahovať medzery alebo diakritiku. Maximálna dĺžka URL adresy obrázka je 350 znakov.
   Ak máte pre viacero produktov jeden obrázok, použite vždy jednu a tú istú adresu (adresa nemusí byť jedinečná v rámci feedu).
  • Posielajte nám len obrázky (najlepšie *jpeg) produktov. Obrázky typu http://www.srovnanicen.cz/static/css/image/bez-obrazku.gif do feedu nedávajte!
 • PRICE (povinný)
  • Konečná cena s DPH produktu v EURÁCH, v cene musia byť uvedené autorské a recyklačné poplatky.
 • CATEGORY (povinný)
  • Kategória do ktorej tovar spadá. Uvádzajte vždy celú cestu k produktu.
 • PARAM
  • Tu je možné uviesť ďalšie parametre produktu,
   pokiaľ nie sú parametre vyplnené, potom nie je možné zobrazovať vaše produkty v konkrétnom filtrovaní.
  •   Príklad
      <PARAM>
         <PARAM_NAME>určenie</PARAM_NAME>
         <VAL>dámske</VAL>
      </PARAM>
      <PARAM>
         <PARAM_NAME>objem</PARAM_NAME>
         <VAL>100ml</VAL>
      </PARAM>
      <PARAM>
         <PARAM_NAME>VEĽKOSŤ</PARAM_NAME>
         <VAL>S</VAL>
      </PARAM>
 • MANUFACTURER
  • Obsahuje názov výrobcu produktu. Výrobca musí byť obsiahnutý taktiež aj v tagu PRODUCTNAME.
 • EAN
  • EAN kód je používaný k označovaniu jednotlivých druhov tovaru. Podporujeme formát EAN 13. Neuvádzajte však interné čísla produktov, ale oficiálne čiarové kódy tovaru!

   EAN kód je povinnou položkou pre kategóriu knihy.
 • AVAILABILITY
  • dostupnosť tovaru
   - v textovej forme, napr.: skladom
   - max. dĺžka 25 znakov
 • SHIPPING
  • Poštovné za dodanie produktu, pokiaľ máte viacej sadzieb uvádzajte tú najnižšiu.
   Formát sumy je číslo na dve desatinné miesta. Desatiné miesta sú oddelené bodkou.
   Suma 0 sa zobrazí ako "doprava zdarma".

Konkrétny príklad správneho XML feedu:

      <?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“ ?>
      <SHOP>
            <SHOPITEM>
                  <NAME>Panvica tefal x22</NAME>
                  <DESCRIPTION> Úsporná panvica svetovej značky. Priemer 33 cm.</DESCRIPTION>
                  <PRICE>12.05</PRICE>
                  <CATEGORY>Panvice</CATEGORY>
                  <MANUFACTURER>Tefal</MANUFACTURER>
                  <PRODUCT_URL>http://www.eshop.sk/tefal/id.php=1</PRODUCT_URL>
                  <IMAGE_URL> http://www.eshop.sk/tefal/1.jpg</IMAGE_URL>
                  <SHIPPING>3.5</SHIPPING>
                  <AVAILABILITY>Skladom</AVAILABILITY>
                  <EAN>8584027341404</EAN>
            </SHOPITEM>
      </SHOP>Najčastejšie chyby vo feede:
 • Nenahradenie niektorých znakov (napr. "&", "<", ">") entitami
  • <MANUFACTURER>Black & Decker</MANUFACTURER>
  • Riešenie:
   <MANUFACTURER>Black &amp; Decker</MANUFACTURER>
   alebo
   <MANUFACTURER><![CDATA[Black & Decker]]></MANUFACTURER>
 • Neuzavretý element
  •       <?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“ ?>
         <SHOP>
               <SHOPITEM>
                     <NAME>Panvica tefal x22
              </SHOPITEM>
         </SHOP>
 • Chybný formát url
  • <IMAGE_URL>/157992125/Orchidea-kusova.jpg</IMAGE_URL>
  • <IMAGE_URL>nie je</IMAGE_URL>
  • <IMAGE_URL>http://pesiazona.obchod.sk/led televízor</IMAGE_URL>

V prípade akýchkoľvek otázok, postrehov, alebo problémov s vytvorením xml feedu nás kontaktujte na pesiazona@pesiazona.sk


facebook
sutaz
suťaže